مدل های قدیمی :: توقف تولید

نمایش:
SPEEDY

مدل اسپیدی ، دیش گردان تولید سال 2013 می باشد که دارای تمام قابلیت های دیش گردان مدل 3000 با تفاوتهای زیر می باشد : 1-    بزرگترین فرق آن ، در ب..

1 تومان
خرید
SUPER SPEEDY

  این محصول در سال 2013 به اسم سوپر اسپیدی و در سال 2014 با نام توربو به بازار آمده است . مدل سوپر اسپیدی دیگر تولید نمیشود ( به دلیل داشتن مدل ..

1 تومان
خرید
5000 Model

دیش گردان وسیله ای است که بر روی آن دیش نصب می گردد و توسط دستورات رسیور ، دیش را به سوی جهت و درجه ماهواره مورد نظر بصورت خودکار هدایت میکند. ..

1 تومان
خرید
4000 Model

دیش گردان وسیله ای است که بر روی آن دیش نصب می گردد و توسط دستورات رسیور ، دیش را به سوی جهت و درجه ماهواره مورد نظر بصورت خودکار هدایت میکند. ..

0 تومان
خرید
3000 Model

دیش گردان وسیله ای است که بر روی آن دیش نصب می گردد و توسط دستورات رسیور ، دیش را به سوی جهت و درجه ماهواره مورد نظر بصورت خودکار هدایت میکند. ..

1 تومان
خرید
2000 Model

دیش گردان وسیله ای است که بر روی آن دیش نصب می گردد و توسط دستورات رسیور ، دیش را به سوی جهت و درجه ماهواره مورد نظر بصورت خودکار هدایت میکند. ..

0 تومان
خرید