سوئیچ

نمایش:
Model 2020

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن کوچک بوده و بدنه فلزی آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 500 تایی بسته بندی و عرضه می گردد. ..

0 تومان
خرید
PREMIUM 2 BIG

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن بزرگ و بدنه آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 200 تایی بسته بندی و به بازار عرضه می گردید. ..

1 تومان
خرید
Premium 2 SMAL

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن کوچک و بدنه آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 200 و 400 تایی بسته بندی و به بازار عرضه می گردید. دارای مدل ..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD 2012

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن کوچک و بدنه آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 400 تایی بسته بندی و به بازار عرضه می گردید. ..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD GOLD

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن کوچک بوده و بدنه فلزی آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 500 تایی بسته بندی و عرضه می گردد. ..

1 تومان
خرید
PREMIUM HD GOLD PLUS

این سوئیچ جهت دریافت 8 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن بزرگ و بدنه آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا  و سازگار عالی با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 100 تایی بسته بندی و به بازار عرضه می گردد. ..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD SILVER

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن کوچک (کوچکترین مدل تولید شده تاکنون) و بدنه آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت مطلوب  و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 400 تایی بسته بندی و به با..

0 تومان
خرید
دایسک PREMIUM TURBO

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن بزرگ و تنها مدل کاملاً ضد آب می باشد.(بسیار مناسب شهرهای شمالی کشور) دارای کیفیت بالا و سازگار با اکثر رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 200 تایی بسته بندی و به با..

0 تومان
خرید
دایسک پرمیوم اچ دی مدل 2121

  این  دایسک سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن کوچک بوده و بدنه فلزی آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 500 تایی ..

0 تومان
خرید
دایسک پرمیوم اچ دی مدل 2222

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن بزرگ بوده و بدنه فلزی و قاب پلاستیکی  آن کاملاً ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این سوئیچ نسبت به مدل های مشابه با سای..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD GOLD PLUS

تولید این محصول از سال 2012 -2017 بهترین و بادوام ترین  مدل دایسک به انتخاب مشتری بوده است . این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن از  کوچک و درازتر نسبت به بقیه مدلها میباشد تا قسمتهای ورودی فاص..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD DANDAN DREAM

این سوئیچ جهت دریافت 4 ماهواره و ارسال یک خروجی به رسیور کاربرد دارد. سایز آن متوسط بوده و بدنه فلزی آن ضد آب می باشد. دارای کیفیت بالا و سازگار با اغلب رسیورها می باشد. این مدل در کارتن های 500 تایی بسته بندی و عرضه می گردد. ..

0 تومان
خرید