ال ان بی

نمایش:
HI-TECH Single

محصول سال : 2012-2017 دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال  مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی  ..

0 تومان
خرید
MODEL 8200 TWIN

محصول سال : 2015-2016 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکان..

0 تومان
خرید
Model 8800 Single

محصول سال : 2013-2014 . وضعيت كنوني : در حال توليد   مدل تقلبي : ندارد. از سری ال ان بی های ارزان ، دارای طراحي جديد ، با..

0 تومان
خرید
PEAK Single

محصول سال : 2015-2016 وضعيت كنوني : در حال توليد مدل تقلبي : ندارد • از سری ال ان بی های با كيفيت بالا ، دارای طراحي جديد ، با  گیرندگی عالي..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD 3D SINGLE

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD 3SAT SINGLE

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD GOLD QUAD

محصول سال : 2013-2014 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با بهترین قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت د..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD GOLD TWIN

محصول سال : 2012-2018 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال .(قویترین ال ان بی موجود ) ..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD HI-TECH TWIN

محصول سال : 2012-2018 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال .در حد دو فيش گلو و آ..

0 تومان
خرید
PREMIUM QUATTRO-LNC

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه..

1 تومان
خرید
PREMIUM SUPER HD CIRCULAR SINGLE

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه..

0 تومان
خرید
PREMIUM SUPER HD QUAD

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه..

0 تومان
خرید
PREMIUM SUPER HD TWIN

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه..

0 تومان
خرید