ال ان بی

نمایش:
HI-TECH Single

محصول سال : 2012-2017 دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال  مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی  نام ال ان بی بر روي بدنه آن حك شده است  این محصول در بسته بندی های 120 تايي ارائه می گردد..

0 تومان
خرید
MODEL 8200 TWIN

محصول سال : 2015-2016 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . این  ال ان بی ضد آب میباشد . ..

0 تومان
خرید
Model 8800 Single

محصول سال : 2013-2014 . وضعيت كنوني : در حال توليد   مدل تقلبي : ندارد. از سری ال ان بی های ارزان ، دارای طراحي جديد ، با  گیرندگی مناسب . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ..

0 تومان
خرید
PEAK Single

محصول سال : 2015-2016 وضعيت كنوني : در حال توليد مدل تقلبي : ندارد • از سری ال ان بی های با كيفيت بالا ، دارای طراحي جديد ، با  گیرندگی عالي  • مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای مخصوصا كانالهاي اچ دي با کیفیت بس..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD 3D SINGLE

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . نام ال ان بی بر روي بدنه آن..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD 3SAT SINGLE

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . نام ال ان بی بر روي بدنه آن..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD GOLD QUAD

محصول سال : 2013-2014 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با بهترین قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . نام ال ان بی بر..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD GOLD TWIN

محصول سال : 2012-2018 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال .(قویترین ال ان بی موجود ) مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . ..

0 تومان
خرید
PREMIUM HD HI-TECH TWIN

محصول سال : 2012-2018 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال .در حد دو فيش گلو و آلترا بلك مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار ..

0 تومان
خرید
PREMIUM QUATTRO-LNC

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . نام ال ان بی بر روي بدنه آن..

1 تومان
خرید
PREMIUM SUPER HD CIRCULAR SINGLE

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . نام ال ان بی بر روي بدنه آن..

0 تومان
خرید
PREMIUM SUPER HD QUAD

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . نام ال ان بی بر روي بدنه آن..

0 تومان
خرید
PREMIUM SUPER HD TWIN

محصول سال : 2012 . وضعيت كنوني : در حال توليد . دارای طراحي جديد ، با قدرت گیرندگی حداکثر سيگنال . مناسب جهت دریافت کلیه فرکانس های ماهواره ای با کیفیت بسیار عالی . نام ال ان بی بر روي بدنه آن..

0 تومان
خرید